Karakteristike I upotreba kamena u građevinarstvu

Kamen je jedan od najviše korišćenih prirodnih materijala u građevinarstvu i kao takav ima šarenoliku primenu kako u niskogradnji tako i u visokogradnji u današnjoj građevinskom svetu. Kamen nastaje viševekovnom prirodnom erozijom metamorfnih stena. Prirodni kamen koji se danas najviše koristi u građevinarstvu jeste lomljeni kamen, sečeni kamen, mermer, granit, kvarcit i drugi oblici. Eksplatacija kamena vrši se u kamenolomima različitim metodama. Lomljeni kamen se dobija miniranjem i razbijanjem stena u kamenolomima i u zavisnosti od debljina može se koristiti za oblaganje ili zidanje. Tanje varijante lomljenog kamena od 1 – 3cm koristi se za oblaganje zidova, stubova, cokle oko kuće fasadnih i dvorišnih zidova, ograda ili za popločavanje podnih površina, trotoara, ivičnjaka staza od kamena ili dvorišnih staza. Deblji kamen koji se obično vadi na većim dubinama debljine 6 - 10cm koristi se za zidanje temelja kuća, podruma nepravilnog su geometrijskog oblika i njime se mogu zidati i rečna korita i veći površinski objekti. Sečeni kamen spada u obrađene kamene površine i deli se na nekoliko podgrupa i može se koristiti u različite namene. Ima široliku mogućnost korišćenja poput dekorativnih kamnih štanglica za oblaganje zidova. Dekorativni kamen je tačno određene širine i uklapa se jedan do drugog bez razmaka i fugni.

Karakteristike prirodnog kamena

Ono što je jedino sigurno a to je da bilo koji prirodni kamen da odaberete nećete pogrešiti jer se po svom kvalitetu, čvrstoću, otpornosti i načinu održavanja ne može porediti ni sa jednim drugim prirodnim i veštačkim materijalom. Drvo i metal ćete češće prati farbati drvo će vremenom truliti i mrznuti a kamen je dugovečan i ne traži nikakve preterane podvige održavanja. Poređenje prirodnog kamena sa bilo kojim veštačkim materijalom ili betonskim kalupima je neumesno tako da nećemo uzaludno trošiti vreme na objašnjenja mislim da su svima daleko jasna i poznata. Ono pre svega po čemu je prirodni kamen prepoznatljiv jeste svakako njegova čvrstoća. Prirodni kamen je moćan, jak, izdržljiv materijal otporan na sve pritiske jer je uglavnom izložen naponima raznih vremsnskih i atmosferskih pritisaka. Kamen ima veliku čvrstoću i smatra se jednim od najtvrđih materijala u prirodi. Otpornost habanja kamena prilikom različitih vremenskih uslova i ljudskih faktora takođe je jedan od elemenata koji će vam preporučiti postavku kamena umesto neki drugi materijal. Ova karakteristika najviše dolazi do izražaja kada je u pitanju postavljanje kamena za dvorište jer je tada otpornost na habanje najpotrebnija jer će se tom stazom kretati i razni teretni saobraćaj.  Od davnina je poznato da je kamen izuzetan toplotni izolator. Kvalitet izolacije zavisi od gustine kamena što je kamen manje gustine to je dobar toplotni izolator ali što je veće gustine onda je kamen otporniji na dejstvo mraza, vlage ali i vatre. Postojanost kamena je takođe jako bitna. Današnjom pojavom različitih sredstava za impregnaciju dugovečnost kamena je znatno veća a i poroznost daleko manja. Ono što se retko spominje ali takodje jako važno jeste lakoća održavanja površina obloženih prirodnim kamenom.

Upotreba kamena

Već smo pominjali da prirodni kamen ima možda i najraznovrsniju primenu u građevinastvu, od visokogradnje, zgrada, tržnih i poslovnih centara, zidanja kamenom do niskogradnje u gradnji mostova, javnih trgova i površina, podnih staza do izgradnje puteva, žečleznica jer je mleveni kamen najbolja i najčvršća podloga. U zavisnosti od uslova koje je potrebno ispuniti tj od mesta primene prisupa se različitoj obradi tj sečenju prirodnog kamena. Ono što je neophodno jeste da je otporan na sve vrste atmosferskih i ljudskih faktora kao i da ima potrebnu čvrstoću prilikom habanja ili pritiskanja.

TOPCall Now ButtonPOZOVITE NAS ODMAH